THẢM CHÂN XÙ VUÔNG

1.050.000₫
Mã sản phẩm : CG 12
KÍCH THƯỚC : 40 * 60 CM GIÁ 210.000 50 * 80 CM GIÁ 250.000 60 * 90 CM GIÁ 290.000 1.2  * 1.2 CM GIÁ 390.000 1.4 * 1.6 CM GIÁ 550.000 1.6 * 1.6 CM GIÁ 670.000 1.6 * 2M GIÁ 790.000 1.8 * 2M GIÁ 850.000 2M * 2M GIÁ 890.000 2M * 2.5 M GIÁ 980.000 2M * 3 M GIÁ 1.050.000  

Details

KÍCH THƯỚC :

40 * 60 CM GIÁ 210.000

50 * 80 CM GIÁ 250.000

60 * 90 CM GIÁ 290.000

1.2  * 1.2 CM GIÁ 390.000

1.4 * 1.6 CM GIÁ 550.000

1.6 * 1.6 CM GIÁ 670.000

1.6 * 2M GIÁ 790.000

1.8 * 2M GIÁ 850.000

2M * 2M GIÁ 890.000

2M * 2.5 M GIÁ 980.000

2M * 3 M GIÁ 1.050.000

 

zalo