TIGER 1 - 100% KIM LOẠI ( MATO )

20.500.000₫
Mã sản phẩm :
xe tank full 10 0% kim loại , sử dụng mạch nâng cấp TK22 ,PIN 3000MAH

Details

xe tank full 100% kim loại , sử dụng mạch nâng cấp TK22 ,PIN 3000MAH