XE TĂNG TIGER 1 - 100% KIM LOẠI ( MATO )

20.500.000₫
Mã sản phẩm :
XE TĂNG TIGER 1 - 100% KIM LOẠI  ( MATO ) VIDEO 1:   0% kim loại , sử dụng mạch nâng cấp TK22 ,PIN 3000MAH

Details

XE TĂNG TIGER 1 - 100% KIM LOẠI  ( MATO )

VIDEO 1:

 

0% kim loại , sử dụng mạch nâng cấp TK22 ,PIN 3000MAH

zalo