TRÁI TIM 3D DÁN TƯỜNG

90.000₫
Mã sản phẩm : IK 19
90.000 - 1 BỘ TIM TO NHẤT : 17.5 cm TIM CỠ VỪA : 13.5 cm TIM CỠ NHỠ : 11 cm TIM CỠ NHỎ : 8 cm TIM NHỎ NHẤT : 4.5 cm

Details

90.000 - 1 BỘ
TIM TO NHẤT : 17.5 cm
TIM CỠ VỪA : 13.5 cm
TIM CỠ NHỠ : 11 cm
TIM CỠ NHỎ : 8 cm
TIM NHỎ NHẤT : 4.5 cm

zalo