More Views

MÁY BAY MASTER CP _ Máy bay 6 kênh kích thước lớn - Walkera master CP

4.000.000₫
Mã sản phẩm :
Gia : 4.000.000 Full box : Pin, sạc, Tay điều khiển DEVO7e : Thông số kỹ thuật : ...

Details

                        Gia : 4.000.000

Full box : Pin, sạc, Tay điều khiển DEVO7e :

Thông số kỹ thuật :

                          1).Main Rotor Diameter: 462mm

                              2).Tail Rotor Diameter: 113 mm
                              3).Overall Length: 440mm
                              4).All-up Weight: 420g 
                              5).Battery: 11.1V 1000mAh Li-Po
                              6).Moril Motor: 380PF
                              7).Tail Motor: 1627PF
                              8).GYRO: 6-axis
                              9).Receiver: RX-2637H-D
                            10).Servo: WK-7.6-6 

                            11).DEVO : 7E

   Video demo Walkera Master CP :